Da li je u cijenu uključena montaža i demontaža?

5/21/20241 min read

Tako je. U našu cijenu je u potpunosti uključena montaža i demontaža šatora i prateće opreme.

Prijevoz je besplatan za Veliku Goricu i okolicu. Područje besplatne dostave možete vidjeti na početnoj stranici.